Waarom heb jij voor VirtueelNL gekozen?

  Heeft dit te maken met hoe wij ons presenteren?

  Welk gevoel geeft VirtueelNL jouw? online of offline?

  Is dit veranderd na het lopen van één of meerdere runs?

  Zie jij ons als persoon terug in het bedrijf? Zo ja, hoe dan. Zo nee, wat zou je willen zien?

  Instagram

  Wat was/is jouw eerste indruk kan je ons Instagram account bezoekt? beschrijf in maximaal 3 zinnen.

  Kwam/komt dit beeld overeen met wat we op onze website laten zien?

  Zo nee, waarom niet?

  Wat zou je graag van ons online willen zien?

  Waarom zou je ons volgen op Instagram?

  virtueelnl zussen